Lentosotakoulun Kilta

 

 

 

LENTOSOTAKOULU -
KILLAN PERINNEJOUKKO-OSASTO

Ilmavoimien lentokoulutustoiminta ja Kauhava ovat muodostuneet lähes synonyymeiksi! Lentokoulutus alkoi Kauhavalla heinäkuun 15. päivänä vuonna 1929 jolloin joukko-osaton nimi oli ILMAILUKOULU.
Tätä ennen lentokoulutusta oli kyllä jo annettu vuodesta 1918 vuoteen 1921 ensin Turussa ja sen jälkeen Santahaminassa vv. 1921-1929.

Vuoden 1938 alusta Kauhavan "ilmailukoulun" nimeksi tuli ILMASOTAKOULU. Nimi muuttui kuitenkin 1.2.1941  LENTOSOTAKOULUKSI, jolla nimellä se toimi joulukuun alkuun 1952. Koulun nimi muuttui tuolloin takaisin ILMASOTAKOULUKSI. Sillä nimellä joukko-osastoa kutsuttiin vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 alusta koulu nimettiin uudelleen LENTOSOTAKOULUKSI ja ilmavoimien lentäjien alkeiskonekoulutus siirrettiin uuteen ILMASOTAKOULUUN Tikkakoskelle.


Ilmakuva Lentosotakoulun "pääraitilta" - keskellä kuvaa kunnianarvoisa Linnarakennus.
 


Nykyään Kauhavalla lennetään täysipainoisesti suihkukonekalustolla, jota tässä talvisen kuvan tyylikkäässä rivissä edustavat Bae Hawk-51- koneet.
 


Lentosotakoulun suojissa toimii myös koulutuslaivueena operoiva Hävittäjälentolaivue 41(HävLLv 41). Yllä olevassa kuvassa etualalla näkyy seitsemän vierailulla olevaa F/A -18 Hornet- hävittäjää.

 


Ilmailukoulu ilmasta v. 1938. Koivukujan koivut olivat tuolloin vasta metrisiä näreitä! Esikuntarakennuksen edessä, hakaristien välissä, näkyy paloallas, jossa jokainen uusi pilotti sai kasteen ensimmäisen yksinlentonsa jälkeen.


Tässä funkisrakennuksessa ovat viihtyneet (?) aikanaan kadetit, lentoupseeri- ja -aliupseerioppilaat sekä teknisen puolen asevelvolliset vuosina 1936- 2005. Nykyään se toimii Tukikohtakomppanian kasarmina.

Huomattavasti tuoreempaa rakennuskantaa edustaa tämä koulutuskeskuksena, kurssiosastona ja varuskunnan kirjastona toimiva rakennus Perinneaukean eteläreunassa.

HävLLv 41:n yliluutnantti on lentotehtävänsä Hawkilla suorittanut ja raportoi koneen tekniikasta häntä vastaanottavalle koneen mekaanikolle - tämä on arkirutiinia nykypäivältä.

MIKÄ ON LENTOSOTAKOULUN KILTA?

MIKSI SELLAINEN ON PERUSTETTU?

Lentosotakoulun Kilta on perustettu 9.6.1968 Ilmasotakoulussa ja nyttemmin uudelleen nimetyssä Lentosotakoulussa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteeksi sekä tämän joukko-osaston perinteiden vaalimiseksi. Killan nimi oli sitä perustettaessa luonnollisesti Ilmasotakoulun Kilta, mutta kun koulun nimi muuttui Lentosotakouluksi vuonna 2005, niin myös Killan nimi päätettiin tuolloin muuttaa Lentosotakoulun Killaksi - se on samalla Kauhavan varuskunnan Perinnekilta.

Killan kotipaikka on Kauhava ja sen toiminta-alueena on koko Suomi.

Killan tarkoituksena on

 • maanpuolustushengen vaaliminen
 • maanpuolustustietouden lisääminen ja levittäminen
 • Ilmavoimien ja Lentosotakoulun perinteiden sekä ilmailuhengen vaaliminen
 • jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä toimiminen
 • ilmailuhistoriallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen
 • Lentosotakoulussa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäminen
 • yhteistoiminta muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa

MITÄ KILLAN JÄSENYYS TARJOAA?

 • Lentosotakoulun Kilta on silta vuosikymmenten yli
 • säilytät kosketuksen Lentosotakouluun ja ilmavoimiin
 • olet pitkän perinneketjun yksi arvokas lenkki
 • voit seurata ilmailun kehitystä aitiopaikalta
 • pääset kiltojen yhteisiin tilaisuuksiin
 • olet mukana kiltojen tietoverkossa
 • voit tarpeittesi mukaan osallistua julkaisutoimintaan
 • kaiken tämän saat perin kohtuullisella jäsenmaksulla!
 • saat lisäksi Pilven Veikko -lehden vuosikerran